Chuyên thiết kế và In phông họp báo, in phông họp lớp tại Hà Nội in-phong-hop-bao-hop-lop-01

In phông họp báo “Cuộc thi hoa hậu Việt Nam”in-phong-hop-bao-hop-lop-02

in-phong-hop-bao-hop-lop-03

in-phong-hop-bao-hop-lop-04

In phông họp báo năm du lịch quốc gia

in-phong-hop-bao-hop-lop-05

Họp báo là một trong nhứng hoạt động diễn ra thường xuyên, nhằm mục tiêu loan báo các thông tin cần thiết từ một hoặc một số chủ thể (cá nhân hoặc tổ chức) với các phương tiện truyền thông đại chúng để thông tin đó đến được với công chúng.