XƯỞNG IN KỸ THUẬT SỐ KHỔ LỚN PHÁT TÍN

Địa chỉ: Số 3510, QL 80, Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ
Điện Thoại: 02926.510.777 –  Di động: 0947.010.777
Email: inphattin@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/inphattin – Skype: inphattin
Website: www.inphattin.com

THÔNG TIN THANH TOÁN

Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Tín
Ngân hàng Vietcombank Hà Tây – STK: 0691000374599
Ngân hàng Agribank Đà Nẵng – STK: 2000206180703
Xem bản đồ tới cửa hàng